Privacybeleid

 1. Privacybeleid

  Märklin hecht de grootste waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Omdat gegevensbescherming bij Märklin een zeer belangrijke plaats inneemt, worden uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandeld onder inachtneming van de geldende privacywetgeving. Uw gegevens worden niet door Märklin openbaargemaakt of aan derden doorgegeven.
 2. Persoonlijke gegevens

  U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens achter te laten. Informatie die samenhangt met de toegang tot de website van Märklin wordt anoniem opgeslagen. Deze kan niet achteraf aan uw persoon worden gekoppeld. Persoonlijke gegevens worden alleen geregistreerd als ze door u, bijvoorbeeld bij het invullen van een formulier, ter beschikking worden gesteld. We behandelen uw gegevens op verantwoordelijke wijze en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
 3. Gegevensgebruik

  Märklin verzamelt, verwerkt en gebruikt de door u verstrekte persoonlijke gegevens alleen wanneer dit nodig is voor de afwikkeling van aanvragen of opdrachten. In bepaalde gevallen volgt ter vergemakkelijking van deze taak een uitwisseling van uw gegevens met derden die belast zijn met de afwikkeling van de opdracht. Afgezien daarvan worden uw gegevens niet aan derden doorgegeven of aan andere landen beschikbaar gesteld, tenzij Märklin hiertoe verplicht is op grond van dwingende wettelijke voorschriften of u dit zelf aangeeft. De persoonlijke gegevens die u aan ons beschikbaar stelt (bijvoorbeeld uw naam en uw adres of e-mailadres) willen we ook graag gebruiken om u af en toe over onze producten, dienstverlening en nieuwtjes te informeren, tenzij u hier nu of in de toekomst bezwaar tegen maakt.
 4. Gegevenscodering

  Als uw persoonlijke gegevens aan ons worden overgedragen, worden deze met de SSL (Secure-Socket-Layer)-procedure gecodeerd. Door toepassing van SSL-gegevenscodering worden uw gegevens, voordat ze aan de Märklin-server worden overgedragen, zodanig vervormd dat deze niet door derden gereconstrueerd kunnen worden. De coderingsprocedure zorgt er bovendien voor dat uw gegevens uitsluitend naar de server worden gestuurd die ze ook heeft opgevraagd.
 5. Cookies

  Cookies zijn bedoeld om het internetgebruik en de communicatie te vereenvoudigen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die onze website naar uw browser stuurt en die daar tijdelijk worden opgeslagen. Een cookie bevat uitsluitend gegevens die door een server worden verstrekt en/of door de gebruiker op verzoek worden ingevoerd. Ze bevatten alleen technische informatie en geen persoonlijke gegevens. Ze hebben uitsluitend ten doel ons aanbod zo goed mogelijk op uw wensen af te stemmen en de navigatie op onze website zo eenvoudig mogelijk te maken.

  Indien gewenst kunt u het opslaan van cookies in het algemeen via uw webbrowser blokkeren of instellen dat u telkens opnieuw wilt aangeven of een cookie al dan niet mag worden opgeslagen. Het niet accepteren van cookies kan er echter toe leiden dat sommige pagina's niet goed worden weergegeven.
 6. Toestemming

  Door gebruik te maken van onze internetpagina's geeft u toestemming voor de opslag en het gebruik van uw gegevens zoals beschreven. Door uw persoonlijke gegevens in te voeren, geeft u toestemming voor de verwerking en het gebruik van de gegevens zoals beschreven.
 7. Informatierecht

  Uiteraard informeren we u graag over het gebruik van de door u aan ons ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens. U hebt informatierecht over uw opgeslagen persoonlijke gegevens en recht op correctie van onjuiste gegevens. Ook kunt u de gegevens laten blokkeren en verwijderen. Bovendien kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden (info@maerklin.de).
 8. Toepasselijkheid/links

  Het privacybeleid geldt uitsluitend voor de Märklin-website. We hebben geen invloed op de vormgeving en inhoud van websites die via zogenaamde links aan onze pagina's zijn gekoppeld. We kunnen niet controleren hoe de aanbieders van de gekoppelde websites met uw gegevens omgaan. Daarom strekt ons privacybeleid en onze verantwoordelijkheid zich niet uit tot deze websites.
 9. Webanalytics

  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“) Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde „Cookies“. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt, inclusief uw IP-adres, op een server van Google in de Verenigde Staten opgeslagen. Google gebruikt de gegevens om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de eigenaar van de website samen te stellen en om andere aan het gebruik van de website en het internet gekoppelde diensten te leveren. Ook zal Google deze informatie in bepaalde gevallen aan derden doorgeven wanneer hiertoe een wettelijke verplichting bestaat of wanneer derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres aan andere gegevens van Google koppelen. U kunt de installatie van cookies via een instelling in uw browser blokkeren. We willen u er echter op wijzen dat u in dat geval niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor de verwerking van de over u door Google verzamelde gegevens op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor beschreven doel.